Máy trợ thính Châu Âu

Sản phẩm

Oticon ON App

0

Dễ dàng điều khiển máy trợ thính của bạn trên nền ứng dụng smart phones

Máy đo nhĩ lượng Otowave 302

0

Otowave 302 là máy đo nhĩ lượng có giao diện màn hình, nhỏ gọn và tiện lợi để thực hiện phép đo nhĩ lượng và các phản xạ đơn bên và đối xứng, giúp xác định chức năng của tai giữa và các bệnh lý về tai.